REHABILITACJA - kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej.

 

NEUROLOGICZNA

Podstawowym założeniem pracy z pacjentem ze schorzeniami mającymi źródło w ośrodkowym układzie nerwowym jest koncentracja na zaburzonych funkcjach. Terapia jest kierowana tak, aby można było w najszybszym czasie odzyskać utracone funkcje życiowe takie jak:

  • zdolności samoobsługowe
  • zdolność do samodzielnego przemieszczania
  • powrót do życia społecznego i zawodowego.

ORTOPEDYCZNA

Zajmuje się rehabilitacją dysfunkcji narządów ruchu powstałymi na tle zwyrodnieniowym, przeciążeniowym i urazowym.

KINEZYTERAPIA

Wykorzystanie ruchu jako środka leczniczego. Znajduje zastosowanie w rehabilitacji schorzeń narządów ruchu.

 
Copyright 2015 Tarsus - Rehabilitacja i Masaż - mgr Magdalena Cichosz