FIZYKOTERAPIA - stanowi zbiór metod leczenia bodźcowego opierających się na reakcjach tkanek na dane bodźce. Stosuje się w niej czynniki fizyczne występujące w przyrodzie oraz wytwarzane przez różnego rodzaju urządzenia dostarczające energii cieplnej, prądów małej i dużej częstotliwości, promieniowania świetlnego, nadfioletowego, podczerwonego, oraz ultradźwięków.

 

ELEKTROTERAPIA

Dział fizykoterapii, w którym wykorzystuje się do celów leczniczych prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. W elektroterapii prąd stały stosuje się do zabiegów galwanizacji, jonoforezy. Prądy impulsowe używa się do elektrostymulacji i elektrodiagnostyki. Wśród nich należy wymienić prądy o przebiegu: trójkątnym, prostokątnym i trapezowym.

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

Ultradźwiękami nazywa się drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego czyli większej niż 20 kHz. Ultradźwięki stosuje się w leczeniu wielu chorób. Przenikają w głąb ciała na głębokość około 4-6 cm (jest to uzależnione od właściwości akustycznych ośrodka).

ŚWIATŁOLECZNICTWO

Biostymulacyjne naświetlanie światłem działa w naturalny sposób. Poprawia zdolności regeneracyjne organizmu, pomaga mu wykorzystać swój własny potencjał leczniczy. Wybitne właściwości charakterystyczne światła spolaryzowanego umożliwiają mu penetrację nie tylko skóry, lecz również tkanek pod nią. W ten sposób pozytywny efekt światła nie jest ograniczony do leczonego miejsca skóry, lecz ma także korzystny wpływ na cały organizm.

 
Copyright 2015 Tarsus - Rehabilitacja i Masaż - mgr Magdalena Cichosz